Gwarancja i zwroty

Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.sotilo.pl  objęte są gwarancją danego producenta.

Gwarancja

 1. Gwarancja udzielona jest na 24 miesiące od daty zakupu,
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z winy producenta.
  – W przypadku opon nie dłużej niż do momentu zużycia bieżnika, na co wykazuje wskaźnik zużycia bieżnika (oznaczenie na oponie TWI).
  – Opona jednostronnie lub częściowo zużyta do wartości TWI jest traktowana jako całkowicie zużyta i nie podlega gwarancji.
 3. Gwarancja nie obejmuje wad opony spowodowanych:
  – uszkodzeniem mechanicznym (przebicia, przecięcia),
  – nieprawidłową eksploatacją,
  – nieprawidłowym montażem w pojeździe,
  – złym stanem technicznym pojazdu,
  – nieprawidłowym przechowywaniem.

Gwarancja – to tryb reklamacji oferowany przez producentów i dystrybutorów. W ramach gwarancji reklamowany towar podlega naprawie przez autoryzowany serwis.

Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą lub paragonem). Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury lub paragonu) do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu.

Rękojmia za wady fizyczne:

Ten tryb reklamacji przewidziany jest dla osób fizycznych jak i dokonujących zakupu w celu związanym z prowadzoną przez nich działalnością zawodową lub gospodarczą. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 24 miesięcy od daty doręczenia towaru i 12 miesięcy od daty stwierdzenia wady towaru. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.

Zwrot pieniędzy:

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujący sposób:

 • jeśli zamówienie opłacono kartą – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty
 • jeśli zamówienie opłacono przelewem elektronicznym – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew
 • w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto wskazane przez Klienta e-mailem na podstawie zapytania złożonego przez nasz sklep.

Jak i gdzie zgłosić reklamację?

 1. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon jednakże można dokonać tego w każdym autoryzowanym serwisie danego producenta na terenie całego kraju.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzedaży.
 3. Reklamacja zostanie uznana w każdym przypadku stwierdzenia wad fabrycznych (złe wykonawstwo, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne). W przypadku uznania reklamacji kupujący otrzymuje towar wolny od wad lub zwrot środków pieniężnych za zakup towaru.
 4. Sklep internetowy sklep.sotilo.pl  nie ponosi odpowiedzialności za straty i niewygody wynikające z przestoju pojazdu oraz inne szkody wynikające z wady produktu.

Reklamacje i zwroty towarów są przyjmowane pod adresem:

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
Sotilo Tires
ul. Sokola 6c
11-041 Olsztyn

tel. 604 503 454, 602 309 279

Zwroty:

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku “O prawach konsumenta”, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

 • towary są kompletne,
 • towary są w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu,
 • towary są zwrócone w stanie niezmienionym.

WAŻNE!
Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Równowartość towaru i kosztów zwrotu wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.


Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem. Równowartość towaru i kosztów zwrotu wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.47

Reklamacje

Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, masz prawo do skorzystania z uprawnień określonych w gwarancji produktu. Możesz również złożyć reklamację w sklepie. W przypadku stwierdzenia wady towaru przysługuje Ci uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 24 miesięcy od daty doręczenia towaru lub 12 miesięcy od daty stwierdzenia wady towaru.

Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.

W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.

Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, możesz wybrać między naprawą towaru, wymianą towaru na wolny od wad, obniżeniem ceny towaru lub odstąpieniem od umowy sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrócimy Ci równowartość ceny towaru.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

WAŻNE!
Masz prawo sprawdzić stan paczki w obecności kuriera.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody. W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, możesz w ciągu 7 dni zgłosić sytuację firmie przewozowej lub sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Podstawą przyjęcia towaru do reklamacji jest Faktura VAT lub paragon.